Talent managen?

Ieder individu en iedere organisatie is er bij gebaat als hun talent optimaal wordt benut. Of dat gebeurt, hangt enerzijds af van de vraag of men het talent goed in beeld heeft. Is dat het geval, dan dienen anderzijds de omstandigheden (functie, rollen, taken, team, cultuur) en het talent van de persoon in kwestie optimaal op elkaar te worden afgestemd. Dat vergt een voortdurende inspanning van de manager en de medewerker, maar die betaalt zich dubbel en dwars uit: manager, medewerker en organisatie blaken van de resultaten en arbeidsvreugde en men blijft desgewenst relatief lang verbonden aan de organisatie.