Talent ontwikkelen?

Talent ontwikkelt zich het best als de condities daarvoor deugen. Maar wanneer is dat het geval? En hoe creëer je die condities? Voor ieder individu is dit anders. Motivatief gaat ervan uit dat talent zich het best ontwikkelt als men comfortabel past bij de functie die men bekleedt en de cultuur waarin wordt gewerkt. Dat betekent dat steeds rollen worden gezocht (bijvoorbeeld die van manager, adviseur, coördinator, ondersteuner, of uitvoerder) die passen bij de drijfveren en het temperament van betrokkene. Maar ook dat de functie zich steeds op het goede complexiteitsniveau bevindt, zowel qua IQ als qua EQ. Met behulp van het Ortaluce® assessment en de Profile Dynamics® analyse krijgt u nauwkeurig inzicht in rollen en complexiteitsniveaus die gedurende de gehele loopbaan bij mensen passen. En met Human Alignment krijgt u grip op de vraag hoe u uw functies het beste kunt inrichten. Loopbaanplanning, talentontwikkeling en managementdevelopment worden hiermee stukken eenvoudiger en effectiever. Grijp die kans en laat uzelf en uw medewerkers tot ongekende hoogten groeien.