Teambuilding?

Wanneer er een nieuw team moet worden gevormd, laten we ons in de eerste plaats leiden door de vakdisciplines die we nodig hebben om de taken te kunnen uitvoeren en het gewenste resultaat te kunnen boeken. Tegelijkertijd weten we ook dat de combinatie van de verschillende persoonlijkheden in het team in belangrijke mate bepaalt of het team zal slagen. Ook als we een bestaand team beter willen laten functioneren, zijn de persoonskenmerken van de teamleden van doorslaggevend belang.

Door deze persoonskenmerken nauwkeurig in beeld te brengen met bijvoorbeeld de Profile Dynamics® Analyse, wordt het mogelijk om teams op een uitgekiende manier samen te stellen. Maar met deze analyse kunt u ook bestaande teams optimaliseren.

Motivatief verzorgt eendaagse en meerdaagse incompany teambuildingsdagen op een wijze die bij uw team past. Daarmee wordt de onderlinge communicatie versterkt en neemt het wederzijdse begrip sterk toe. De resultaten van de teambuildingsdagen zijn dusdanig, dat u er jarenlang plezier van heeft.